Välkommen till WebLab!

Vad är WebLab?

WebLab är en utvecklingsplats för webbplatser och andra html, php och mysql-baserade projekt.

När vi tillsammans utvecklar en hemsida eller app får du en länk hit för att vara delaktig i arbetet eller bara titta på projektet så långt som det är kommet.
Bloms IT & Ljudteknik, Centralbacken 6, 666 31  Bengtsfors, www.blomsit.se